리자백

파피에르내포

제주영어국제도시

SEO최적화

벤츠튜닝

경제 생활

리자백

OUTDATED BROWSER
FOR A BETTER EXPERIENCE, KEEP YOUR BROWSER UP TO DATE. CHECK HERE FOR LATEST VERSIONS.
OUTDATED BROWSER
현재 사용중인 브라우저가 오래되었습니다!
원할한 사이트 이용을 위해 최신 웹 브라우저를 이용하시길 바랍니다.
OUTDATED BROWSER
ウェブページが正しく表示するためにも、最新版のブラウザをお使いください。
OUTDATED BROWSER
为了更佳的浏览体验,将您的浏览器保持最新。在这里您可以获得最新的版本。
OUTDATED BROWSER
Để có kinh nghiệm trình duyệt tốt nhất, hãy nâng cấp trình duyệt theo phiên bản mới nhất. Để tải về trình duyệt của phiên bản mới nhất, vui lòng tham khảo trang web này.

Upgrade your browser now! 지금 브라우저를 업그레이드하세요! 今すぐブラウザをアップグレードしてください! 现在升级浏览器吧! Hãy nâng cấp trình duyệt ngay bây giờ!

×

  CROSS LISA

  크로스 리자는 별도의 장식 없이 
  가죽 소재와 쉐입 만으로 자연스럽게 흐르는 매력이 있는 제품입니다. 
  매우 가볍고 유연한 가죽으로 형태가 자유롭게 바뀌어 
  어느 룩에나 두루 잘 어울리며
  내부 포켓으로 수납력 또한 갖추었습니다.

  기존 리자백의 라지 버전으로 
  용량이 더욱 커지고 끈의 길이가 길어져
  숄더백, 크로스백 두 가지로 착용할 수 있으며 남녀 공용 입니다. 

  끈 길이는 약 80cm로, 길이 조절이 불가능합니다.
  키 기준 156cm ~ 180cm 까지 착용 가능한 적절한 길이로 제작하였으나
  개인 차이가 있을 수 있습니다.

  크로스 리자의 천연 소가죽은 
  자연스러운 주름을 살려 염색한 가죽으로 유광 가죽은 아닙니다. 
  사진 속 광, 빛, 컬러 등은 조명에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 

  SIZE   LENGTH 41 X HEIGHT 35 X WIDTH 14(cm)
  끈 길이 - 약 80cm

  모델 INFO
  (여)
  HEIGHT 168m 
  WEIGHT 53kg

  (남)
  HEIGHT 178m 
  WEIGHT 72kg

  REVIEW

  더보기 글쓰기

  이****
  2024-01-21
  유****
  2024-01-21
  최****
  2024-01-24
  신****
  2024-02-06
  이****
  2024-02-04
  이****
  2024-02-07
  윤****
  2024-02-06
  1. 1
  기본 정보
  상품명 크로스 리자 CROSS LISA
  판매가 199,000 KRW
  크로스 리자는 장식 없이 가죽 소재와 쉐입 만으로 자연스럽게 흐르는 매력이 있는 제품입니다.
  가볍고 유연한 가죽으로 형태가 자유롭게 바뀌어 어느 룩에나 두루 잘 어울립니다.

  크로스 리자는 기존 리자백 형태를 그대로 살렸으나
  가로가 길어지면서 용량이 더욱 커지고, 끈의 길이가 길어져
  숄더백, 크로스백 두 가지로 착용할 수 있으며  
  내부 포켓으로 수납력까지 갖추었습니다.

  끈 길이는 약 80cm로, 길이 조절은 불가합니다.
  남녀공용으로 키 기준 156cm ~ 180cm 까지 착용 가능한 
  적절한 길이로 제작하였으나 개인 차이는 있을 수 있습니다. 

  크로스 리자에 사용된 천연 소가죽은 
  자연스러운 주름을 살려 염색한 가죽으로 유광 가죽은 아닙니다. 
  사진 속 광, 빛, 컬러 등은 조명에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 

  SIZE   LENGTH 41 X HEIGHT 35 X WIDTH 14(cm), 끈 길이 - 약 80(cm)


  WEIGHT 450g 

  MATERIAL   OUTSIDE 소가죽 100%  INSIDE 면, 폴리에스테르 

  MODEL INFO   (여) Height 168cm Weight 52kg 

                     (남) Height 178cm Weight 73kg 

  -주문 후 1~3일 이내로 배송됩니다. (주말 / 공휴일 제외)
  -단, 예약배송의 경우 공지된 배송일부터 순차 배송됩니다.
  -교환 및 반품은 반드시 수령일로부터 7일 이내에 가능합니다.
  -반품 신청 시 자동으로 상품 회수 신청이 진행되오니 자체적으로 반품 배송을 보내는 것에 대해 추후 보상해드리지 않습니다.
  -기본배송비 3,500원이며, 제주도를 포함한 도서/산간 지역은 추가배송비 3,000원이 부과됩니다.
  -단순변심으로 인한 교환 및 반품 시에는 왕복으로 인한 추가 택배비가 부과됩니다.
  -단, 판매자 귀책일 경우 반품 및 교환 비용은 무료입니다. 

  교환 및 반품이 불가한 경우
  -제품 사용을 이미 했거나 구성품(패키지 박스 포함) 분실 및 불량 시에는 교환 및 반품이 불가하오니, 사용 전에 반드시 제품 상태를 확인해주세요.
  -고객님의 부주의로 인한 제품의 손상은 교환 및 반품 사유에 해당되지 않습니다.
  -천연 가죽 특성으로 인한 주름, 힘줄, 자연적인 스크래치, 미세흠집 등은 불량 사유가 아닙니다.
  -미세한 컬러나 사이즈 차이, 봉제선의 미세한 오차, 가죽, 본드 냄새 등은 제품의 하자가 아닙니다.

  -오염 제거 시, 가죽 전용 클리너를 사용해주세요.

  -물에 젖었을 경우 마른 천으로 물기를 제거한 후, 그늘에 건조해주세요.

  -염색한 가죽이므로 이염 위험이 있는 제품을 피해주세요.

  -천연 가죽 특성 상 주름, 힘줄, 자연적인 스크래치 등은 불량이 아닙니다.

  -특히, 크로스 리자에 사용되고 있는 가죽은 주름, 크랙 등을 더욱 자연스럽게 살려 염색한 천연 소가죽입니다. 
  -미세한 컬러나 사이즈 차이, 봉제선의 미세한 오차, 가죽 및 본드 냄새, 포장으로 인한 일시적 주름 등은 제품의 하자가 아닙니다.
  -스티치는 수작업되어 일정치 않을 수 있습니다.
  SNS 상품홍보
  SNS 상품홍보
  구매방법

  배송주기

  개인결제창을 통한 결제 시 네이버 마일리지 적립 및 사용이 가능합니다.

  QTY
  증가 감소
  상품 옵션
  옵션 선택

  (최소주문수량 1개 이상 / 최대주문수량 0개 이하)

  SIZE GUIDE

  수량을 선택해주세요.

  위 옵션선택 박스를 선택하시면 아래에 상품이 추가됩니다.

  상품 목록
  상품명 상품수 가격
  크로스 리자 CROSS LISA 수량증가 수량감소 199000 (  0)
  TOTAL 0 (0개)

  할인가가 적용된 최종 결제예정금액은 주문 시 확인할 수 있습니다.


  CROSS LISA

  크로스 리자는 별도의 장식 없이 
  가죽 소재와 쉐입 만으로 자연스럽게 흐르는 매력이 있는 제품입니다. 
  매우 가볍고 유연한 가죽으로 형태가 자유롭게 바뀌어 
  어느 룩에나 두루 잘 어울리며
  내부 포켓으로 수납력 또한 갖추었습니다.

  기존 리자백의 라지 버전으로 
  용량이 더욱 커지고 끈의 길이가 길어져
  숄더백, 크로스백 두 가지로 착용할 수 있으며 남녀 공용 입니다. 

  끈 길이는 약 80cm로, 길이 조절이 불가능합니다.
  키 기준 156cm ~ 180cm 까지 착용 가능한 적절한 길이로 제작하였으나
  개인 차이가 있을 수 있습니다.

  크로스 리자의 천연 소가죽은 
  자연스러운 주름을 살려 염색한 가죽으로 유광 가죽은 아닙니다. 
  사진 속 광, 빛, 컬러 등은 조명에 따라 차이가 있을 수 있습니다. 

  SIZE   LENGTH 41 X HEIGHT 35 X WIDTH 14(cm)
  끈 길이 - 약 80cm

  모델 INFO
  (여)
  HEIGHT 168m 
  WEIGHT 53kg

  (남)
  HEIGHT 178m 
  WEIGHT 72kg

  REVIEW

  더보기 글쓰기

  이****
  2024-01-21
  유****
  2024-01-21
  최****
  2024-01-24
  신****
  2024-02-06
  이****
  2024-02-04
  이****
  2024-02-07
  윤****
  2024-02-06
  1. 1